Offentlig møte
Møte i Utvalg for plan og samfunnsutvikling , 09.02.2017 09:00 - 15:00
Sted Formannskapssalen
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0012/17 - MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FOR PREPARERING AV SYKKELLØYPE
0013/17 - REFERATSAKER TIL ORIENTERING