Offentlig møte
Møte i Valgstyre, 01.06.2017 17:30 - 18:00
Sted Formannskapssalen
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0001/17 - VALGSTYRE 27.08.2015
0001/17 - OPPNEVNING AV STEMMESTYRER FOR PERIODEN 2017-2019
0002/17 - STORTINGS- OG SAMTINGSVALG 2017 - VALGSTYRE OG DELEGERING
0003/17 - STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2017 - FORHÅNDSTEMMEGIVNING - STEDER OG TIDER