Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

NavnFunksjonRepresenterer
Hanna Røberg Varamedlem Rødt
Staale Stampeløkken Varamedlem
Lise Johansen Haugstad Medlem Arbeiderpartiet
Bjørgulv Noraberg Medlem Høyre
Mizanur Rahaman Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Rolf Harald Dahl Medlem
Karl Erik Bevolden Varamedlem
Katrin Austnes Nestleder
Ester Heidrun Berg Solheim Medlem
Øystein Espelund Varamedlem
Arne Bøe Varamedlem
Trond Wæhler Leder