Offentlige avgifter

Stadig flere kommunale tjenester beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi fastsetter gebyr på bakgrunn av et overslag over direkte og indirekte kostnader.


Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner