I februar 2014 vedtok Lillehammer kommunestyre kommuneplanens samfunnsdel. Den viser mål og retning for hvordan Lillehammersamfunnet skal utvikle seg fram mot 2027.