Illustrasjon

2015-2018:

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplanen viser hvordan målene i kommuneplanen skal nås i de kommende år.

I februar 2014 vedtok Lillehammer kommunestyre kommuneplanens samfunnsdel. Den viser mål og retning for hvordan Lillehammersamfunnet skal utvikle seg fram mot 2027.