Økonomirapportering 1.kvartal Lillehammer kommune

Økonomirapport 1.kvartal 2017

1. kvartalsrapport gir en statusbeskrivelse av Lillehammer kommunes økonomiske situasjon per 31.03.2017.

Rapporten inneholder forslag til budsjettjusteringer, og rapportering på en prognose for 2017 som er på budsjettert nivå. Lillehammer kommune har budsjettert med et mindreforbruk på 43,7 mill. kroner i 2017. Det er tidlig på året, og det må derfor meldes om usikkerhet knyttet til prognosen.

Kvartalsrapporten for 1.kvartal 2017 ble vedtatt i Kommunestyremøte torsdag 1.juni 2017. Hele kvartalsrapporten kan du lese ved å trykke på linken under boksen "Se også".