2

Økonomirapport 2.kvartal 2017

Rapporten for 2.kvartal 2017 viser status for den økonomiske situasjonen i Lillehammer kommune per 30.06.2017.

2.kvartalsrapport inneholder forslag til budsjettjusteringer, og rapporting på en prognose for 2017 som er på budsjettert nivå. Det er tidlig på året, og det må meldes om usikkerhet. Hele rapporten kan du lese ved å trykke på lenken "2.kvartal 2017" under boksen "Se også". 

Rapporten for 2.kvartal 2017 ble vedtatt i Kommunestyret 31.08.2017.