2

Økonomirapport 2.kvartal 2017

Rapporten for 2.kvartal 2017 viser status for den økonomiske situasjonen i Lillehammer kommune per 30.06.2017.
2017-10-02
Økonomirapportering 1.kvartal Lillehammer kommune

Økonomirapport 1.kvartal 2017

1. kvartalsrapport gir en statusbeskrivelse av Lillehammer kommunes økonomiske situasjon per 31.03.2017.
2017-06-07
Aking ved hoppbakken. Foto: Jørgen Skaug

Årsregnskap og årsberetning 2016

Årsregnskap og årsberetning 2016 for Lillehammer kommune ble vedtatt i kommunestyret torsdag 27.04.2017. Les hele årsregnskapet og årsberetningen her.

2017-04-28
Fargerik himmel i Lillehammer kommune

Styringsdokument 2017-2020

Styringsdokumentet for 2017-2020 ble vedtatt 15.desember 2016. Styringsdokumentet inneholder budsjett 2017 og økonomi- og handlingsplan 2017-2020.
2017-01-26
Illustrasjonsbilde - økonomi

Økonomireglement

Det gjeldende økonomireglementet for Lillehammer kommune finner du nå på våre hjemmesider.
2017-01-26
Illustrasjonsjonsbilde - statistikk

Nøkkeltallshefte 2016

I nøkkeltallshefte finner du statistikk og informasjon om nøkkeltall som påvirker Lillehammer kommune, og du kan se hvordan kommunen har utviklet seg over tid og sammenlignet med andre kommuner.
2017-01-26
Anne Hvattum

Økonomisk planlegging og analyse

Kommunalsjef for økonomisk planlegging og analyse er Anne Hvattum.

2013-10-29