Fargerik himmel i Lillehammer kommune

Styringsdokument 2017-2020

Styringsdokumentet for 2017-2020 ble vedtatt 15.desember 2016. Styringsdokumentet inneholder budsjett 2017 og økonomi- og handlingsplan 2017-2020.
2017-01-26
Illustrasjonsbilde - økonomi

Økonomireglement

Det gjeldende økonomireglementet for Lillehammer kommune finner du nå på våre hjemmesider.
2017-01-26
Illustrasjonsjonsbilde - statistikk

Nøkkeltallshefte 2016

I nøkkeltallshefte finner du statistikk og informasjon om nøkkeltall som påvirker Lillehammer kommune, og du kan se hvordan kommunen har utviklet seg over tid og sammenlignet med andre kommuner.
2017-01-26
Anne Hvattum

Økonomisk planlegging og analyse

Kommunalsjef for økonomisk planlegging og analyse er Anne Hvattum.

2013-10-29