Økonomisk planlegging og analyse

Kommunalsjef for økonomisk planlegging og analyse er Anne Hvattum.

2013-10-29
Lillehammer_sommerbilde_ Lysgårdsbakken

Strategi og økonomi til 2017

Nå kan du lese deg opp på Lillehammer kommunes strategi- og økonomiplan for 2014-2017. Planen ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2013.

2013-07-08

Årsmelding og tertialrapporter

Lillehammer kommune utarbeider hvert år en årsmelding. Denne legges fram og behandles samtidig med regnskapet, d.v.s. i april/mai. Årsmeldingen inneholder en del sentrale regnskapstall, men det legges størst vekt på å synliggjøre de resultater som oppnås, både når det gjelder volum og kvalitet på tjenestene.

2011-06-24

Budsjett og økonomiplan

Kommuneloven forutsetter at kommunen årlig utarbeider en overordnet plan for de neste fire årene og en mer detaljert plan/budsjett for det kommende året.
2011-06-24