Print

OL-avstemming på Lillehammer

Det vil allikevel ikke bli mulig for osloborgere å avgi sin stemme ved folkeavstemmingen om OL ved Lillehammers stemmelokaler søndag 8. og mandag 9. september.

Fredag ettermiddag inngikk leder av valgstyret i Oslo, Fabian Stang, og leder av valgstyret i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, en avtale om at osloborgere med stemmerett ved folkeavstemmingen om OL kunne få avgi sin stemme ved Lillehammers valglokaler søndag 8. og mandag 9. september.

Oslo kommune, ved leder Fabian Stang, har i etterkant gitt Lillehammer kommune beskjed om at stemmesedler avgitt etter forhåndsstemmeperioden vil bli forkastet.

Den varslede ordningen med mottak av OL-stemmer ved stemmelokaler i Lillehammer vil derfor allikevel ikke bli gjennomført.