Innovasjon er et viktig tema i Byregionprogrammet for Lillehammer og Gudbrandsdalen, og foredraget arrangeres i et samarbeid med Høgskolen i Lillehammer.