Administrasjon

Navn Stilling/Oppgaver Telefon
Eivind Nåvik  rektor  61050880 / 91353909
Anne Mette Mauseth  inspektør 61050882 / 91697430
Inger Helene Hosar  førstesekretær  61050804

 

Lærerne

 

Lærerne
Navn Stilling/ Oppgave  Telefon
Mina O. Aurlund  valthorn/messing/UBB  95991647
Janeth Bjørgås piano   90616292
Dimitre Jelev  slagverk/aspirant  92643547
Nina Dreyer Henjum visuell kunst   913 24 450
Sjur Magnus  piano/Den kulturelle spaserstokken  93064030
Magnus Mulligan  trompet/messing/UBB/aspirant  97038809
Bjørnar Nilsen  trombone/UBB/DKS  45258845
Kari Røe Nåvik  fiolin, bratsj, suzukifiolin  90991352
Kristina Renolen  cello/kontrabass  95249829
Elisa A. Robak  kor/piano  92803003
Tor Selmer  fagott/piano  99727647
Lars Strømmen  Fiolin/DKS  98409521
Frank Svoboda  saxofon/klarinett 90986410
Magda Szlawska akkompagering/hjelper kor 96676881
Svetoslav Tchifoudov  fløyte, klarinett,  95160607
Sigurd Tingstad  trekkspill  92237017
Eline Holbø Wendelbo  teater 91707462
Nils Johan Ødegaard  gitar 94813360
     

 


  
 
 
 

Lillehammer kulturskole

Lillehammer kulturskole skal være et sted for læring, kreativitet og gode opplevelser. Vår målsetting er å gi barn og unge mulighet til å få opplæring innen musikk og andre kunstuttrykk, og ta del i kulturell utfoldelse ut fra de forutsetninger de har.


Lillehammer kulturskole ble grunnlagt i 1977, og har nå ca 600 elevplasser. Vi underviser i teater, visuell kunst og musikk. Vi samarbeider også med byens skolekorps om aspirantopplæringen, leverer ulike prosjekter til Den Kulturelle Skolesekken, og samarbeider bredt med andre lag og foreninger i Lillehammer.
Kulturskolen har nå 22 ansatte.

Lillehammer kulturskole har lokaler i Kulturhuset Banken. Billedkunstundervisningen foregår på Leseriet ved Biblioteket, og en det er også en del annen undervisning desentralisert på ulike skoler i kommunen

Virksomhetplan og fagplan for kulturskolen finner du i dokumentrammen til høyre. Mer detaljerte fagplaner for de enkelte instrumentene/fagene kan du få ved henvendelse til kulturskolens administrasjon.

Kulturskolens Venner

Kulturskolens Venner er en selvstendig forening som arbeider for å synliggjøre Kulturskolens betydning, samt å være et bindeledd mellom foreldre/ elever og skolen. Foreningen samarbeider også med Kulturskolen om en del arrangementer.

Leder i Kulturskolens Venner ble valgt på årsmøtet høsten 2017 er  Torgeir Berg, i-hol2@online.no,  950 63 340.

 De andre i styret er: Kjartan Mikkelsen, Bente Lund, Kjersti Haugtrø og Terje Ødegård. Vara er Judith Haugen og Niels Jørgen Røine.