Trehus og flott arkitektur. Foto: Esben Haakenstad

Ønsker mer tre

Regionrådet har vedtatt at det er riktig og viktig å fremme økt bruk av tre som miljøvennlig byggemateriale i regionen og gir inntil 100 000 kroner for å støtte opp under dette arbeidet.

For å sikre framdrift i satsingen skal det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen og fra Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner. Arbeidsgruppa skal arbeide med følgende målsettinger:

- Øke bruken av tre i høyere bebyggelse i regionen, som en videreføring av tidligere byggetradisjon.

- Sikre at bruk av tre som konstruksjons- og byggematerialer vurderes i forbindelse med oppstart av offentlige byggeprosesser.

- Sørge for at bruk av miljøvennlige byggematerialer kommer inn i planbestemmelsene i kommuneplaner og reguleringsplaner og at tre velges som byggemateriale.

- Øke kunnskapen om bruk av tre som byggemateriale og skape en positiv holdning til bruk av tre blant byggherrer, entreprenører og arkitekter.