Samtaler v/psykisk helseteam

Individuelle samtaler tilbys ved vårt kontor på Horsters Minde eller ved Villa Utsikten. De som gir individuelle samtaler er ansatt i psykisk helseteam og har taushetsplikt. 

Innholdet i samtalene og målet kan være:

  •  Veiledning og råd i en vanskelig livssituasjon
  •  Bistand til å utarbeide individuell plan
  •  Opplæring, motivasjon, trening i sosial mestring
  •  Brukermedvirkning, du er aktiv deltaker i utformingen av tjenestene. 
  •  Bedre tilgjenglighet og individuell tilpasning
  •  God samhandling med utgangspunkt i dine behov.                                                                                                                                                       

Tjenesten kan du motta i vår arbeidstid hverdager mellom klokken 08:30 – 19:30. 

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon 917 13 338 mellom kl: 08:00-20:00 hverdager

                                    

Nettverksmøte v/psykisk helseteam

Hva er et nettverksmøte?

Nettverksmøte er et tilbud til deg som ønsker å samarbeide med andre om en situasjon du opplever som vanskelig. I nettverksmøte fokuseres det på å bygge opp dine ressurser og styrke din livssituasjon. Vi smarbeider emd brukerorgnisasjoner, DPS og andre instanser.

Hvem kan delta?

Du velger selv hvem som skal delta på møter, det kan både være pårørende, fagperson eller kollegaer. Det kan ofte være lettere å finne veien videre når flere tenker høyt sammen. I nettverksmøter kan alle deltakerne gi uttrykk for tanker, følelser og meninger. Erfaring har vist at nettverket kan yte mye hjelp og støtte. Deltakerne kjenner deg på ulike måter og kan derfor ha ideer til hvordan de kan hjelpe deg, slik at de sammen med deg kan hjelpe det til en bedre hverdag.

Hva kan jeg snakke om?

Du kan ta opp de tingene som er viktige for deg. Det er du som bestemmer hva di vil snakke om. Temaer som kan være aktuelle: psykisk helse, relasjoner, økonomi, rus og lignende. De andre i nettverket ditt kan også ha ting de ønsker å ta opp.

Hva er målet med nettverksmøte?                                

Et nettverksmøte fokuserer på dine ressurser og muligheter. Målet er å komme i gang med en god prosess, som kan bidra til økt forståelse for hverandre. Styrke samhørigheten og bygge gode relasjoner.

Hvordan komme i gang med og gjennomføre et nettverksmøte?   

Du og en fagperson vil samarbeide om møtet og innholdet. Du  inviterer personene du ønsker skal delta, og bestemmer hvor møtet skal være. Vi anbefaler ofte å ha det hjemme hos deg. Det er fagpersoner som leder møtet, de har ikke den tradisjonelle ”ekspertrollen”. De samarbeider likeverdig med nettverksmøtedeltagere og har ansvar for å skape rom for dialog og refleksjon. Denne møteformen tar sikte på å gi alle deltagere mulighet til å tenke høyt sammen og hjelpe hverandre til å skape en utvidet forståelse av situasjonen.

Hvor ofte og lenge skal nettverksmøtene være?

Noen ganger er det nok med ett møte. Andre ganger trenger man flere. Et møte kan vare fra 1 til 3 timer. Erfaringen viser at ca 2 timer er passe langt for de fleste.

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 0800-20:00 

Tlf: 917 13 338

Ansvarlige:                               

Unni M. Herø                                                                    Tlf:   610 50 743 

Randi Ødegårdstuen                                                         Tlf:   610 50 748 

Randi Cicilie Kjeverud                                                        Tlf:  610 50 747

Last ned vår brosjyre her

Boveiledning v/Bo og oppfølging

Råd og veiledning v/Psykisk helseteam

Trenger du noen å snakke med?  Har du spørsmål om psykisk helse og rus eller våre tilbud?

Vi tilbyr råd-og veiledningssamtaler som gjelder ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse og eller rus. Du kan ta kontakt for deg selv eller om du er pårørende.

Alle hverdager fra klokken 08:00 - 20:00 på telefon: 917 13 338  

Du kan motta samtaler i en 14 dagers periode uten henvisning. Telefonen er betjent av helsepersonell, og tilbudet er gratis. Om du ønsker kan du være anonym

Formålet med råd-og veiledningstjenesten er å forebygge psykiske og/eller rusproblemer, og å motvirke videreutvikling av situasjonen, samt å fremme mestring av eget liv. Tjenesten kan bistå i å formidle behov for andre tjenester eller bistå med å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser innen psykisk helsearbeid og rusomsorg. Samarbeidspartnere kan også benytte seg av dette tilbudet.

Råd og veiledning v/Rustjenesten