Oppreisningsordning

Som første kommune i Oppland har Lillehammer iverksatt en egen oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Personer som ble utsatt for seksuelle overgrep, grov vold eller omfattende omsorgssvikt under Lillehammer kommunes omsorg kan søke kommunen om erstatning. Kommunen ønsker med dette å ta et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning til de personene som ordningen omfatter.

Oppreisningsordningen gjelder for perioden 1945 til 1993, og pengene er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for smerten og lidelsen den enkelte er blitt påført. Personene som omfattes av ordningen kan søke i perioden 1. mai 2011 - 1. september 2013.

Søknader sendes Oppreisningsutvalgets sekretariat:
Advokatene i Vølund, Postboks 297, 2302 Hamar.
Se: www.advokatene-volund.no og
www.lillehammer.kommune.no