Kulturhuset Banken

Opptak av nye elever

Lillehammer kulturskole skal ta opp nye elever. De som får plass kan da starte i kulturskolen ved skolestart etter sommerferien. Søknadsfrist for nye elever skoleåret 2013-1014 er 15.mai 2013. Gå til søknadsskjema !

 

Lillehammer kulturskole har et variert tilbud til barn og unge i alderen 4-19 år. Musikk, billedkunst, teater. Få  nærmere informasjon om tilbudene KLIKK her !

eller kontakt oss på telefon 61 05 08 80 / 913 53 909/ 916 97 430.

Søknadsfristen er 15.mai.