Organisasjoner

Organisasjoner i landbruket

Faglag landbruk Leder Mob E-post
Gausdal bondelag Anders Hole Fyksen 971 42 090

anders.fyksen@gmail.com

Gausdal bonde- og småbrukarlag Trond Klaape 412 13 168

trond@klaape.no  

Gausdal skogeierlag Trond Kalstad 911 29 552

trondkal@bbnett.no

Øyer - Tretten bondelag Birgit Wasrud 474 65 020

birgitwasrud@outlook.com

Øyer-Tretten bonde- og småbrukarlag Astrid Olstad 911 53 727

ah-olsta@online.no

Øyer-Tretten skogeierlag Jo Reinhart Elvestad  982 32 854

jorenoel@gmail.com
 

Fåberg bondelag Kristian Bleken 474 52 262

kbleken@gmail.com
 

Fåberg bonde- og småbrukarlag Håkon Grindstuen 994 75 581

hakon@grindstuen.no

Fåberg skogeierlag Jon Grunde Roland 901 69 667

jongrunde.roland@eidsivaenergi.no