Illustrasjon

Sykehuset, Lillehammer

Øvelse i brudd på vannforsyningen

Tjenesteområdet Vann og avløp avholder tirsdag 28. mars fra kl. 18.00 en øvelse der vannforsyningen til sykehuset blir midlertidig brutt. Øvelsen går ut på å tilføre sykehuset vann fra reservevannkilde.

Det vil under øvelsen være noe økt aktivitet av biler og driftspersonell fra TO Vann og avløp ved sykehusets område. Det er driftsavdelingen i TO Vann og avløp og teknisk personell ved sykehuset som skal øves. Øvelsen vil vare i ca. en time og er et pålegg fra mattilsynet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Avdelingsleder drift ledningsnett, Arild Jørstad på
tlf. 934 02 621.