Granberg Johnsen presiserte at det trengs rask avklaring for framdrift. Statsråden har lovet å ta med seg dette signalet inn i vurderingene som gjøres.

Fra Oslo til Kirkenes
I løpet av åtte dager skal altså Solvik-Olsen kjøre fra Oslo til Kirkenes for å undersøke vegstandarden. Han har avtalte stopp undervegs, men er også forberedt på at folk vil stoppe ham for å fortelle om vegstandarden der de bor.