Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Lillehammers ordfører Espen Granberg Johnsen snakker veg og bane. Foto: Per Kolstad / Statens vegvesen.

På "Signingsferd"

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har satt seg fore å bli bedre kjent med landets vegstandard ved å reise rundt. Mandag 23. juni var turen kommet til Oppland og Lillehammer. Ordfører Espen Granberg Johnsen var ikke sein med å benytte besøket til å snakke varmt for 4-felts veg på strekningen E6 Vingrom-Ensby og fullføring av dobbeltspor til Lillehammer.

Granberg Johnsen presiserte at det trengs rask avklaring for framdrift. Statsråden har lovet å ta med seg dette signalet inn i vurderingene som gjøres.

Fra Oslo til Kirkenes
I løpet av åtte dager skal altså Solvik-Olsen kjøre fra Oslo til Kirkenes for å undersøke vegstandarden. Han har avtalte stopp undervegs, men er også forberedt på at folk vil stoppe ham for å fortelle om vegstandarden der de bor.