Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline17. januar kl. 12:47

Sidene er under utvikling:

Hvis du ikke finner det du leter etter, gi oss beskjed ved å fylle ut tilbakemeldingsskjemaet. Les mer clear
Uten navn

Kantvegen 19

Vedtak med klagefrist

Planen legger til rette for boligutvikling, med 10 nye boligtomter. Det tillates småhusbebyggelse, med opptil 4 boenheter pr. tomt. Kommunestyret vedtok 30.11.17 å godkjenne planen.
Sæter II

Lillehammer Sæter II

Vedtak med klagefrist

På vegne av Lillehammer Sæter AS fremmer Areal+ AS forslag til reguleringsendring for Lillehammer Sæter II. Hensikten bak planforslaget er å bytte om på enkelte arealformål og endre tomteinndeling for en mer rasjonell utnyttelse. Kommunestyret vedtok 30.11.17 å godkjenne planen.
Illustrasjon Langbakken 60

Langbakken 54-60

Vedtak med klagefrist

Planforslaget legger til rette for nye boliger øverst i Langbakken, ved Langbakken 54-60. Adkomst til nye boliger vil skje via Langbakken fra Høstmælingsvegen. Planen legger til rette for kjøreveg og fortau langs Langbakken. Kommunestyret vedtok 14.12.17 å godkjenne planen.
Plankart

Holsjordet

Vedtak med klagefrist

Kommunen har fattet administrativt vedtak av endring av reguleringsplan for Holsjordet: Forslag til endring av reguleringsplankartet for Holsjordet, sendt ut på høring i perioden 19.10-24.11, vedtas. Planendringen har planID: 2017p132e0. Det gjøres ikke endringer i gjeldende planbestemmelser. Klagefrist for vedtaket er den 5. januar 2018.