Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.


Målsetting for pårørendeskolen:

• Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.

• Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.

• Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.

• Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.
 

Pårørendeskolen arrangeres i samarbeid med Gausdal kommune og Lillehammer og Gausdal demensforeninger.


KURSPROGRAM

Onsdag 5. mars:
Presentasjon av Nasjonalforeningen Lillehammer og Gausdal demensforening og praktisk informasjon om pårørendeskolen.
Om demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.
Hva vet vi i dag? (ikke gruppesamtaler denne kvelden)

Onsdag 12. mars:
Kommunikasjon med personer med demens.
Ulike faser og situasjoner
Gruppesamtaler.

Onsdag 19. mars:
Hvordan mestre hverdagen.
Samvær og samhandling. Sorg og tap.
Gruppesamtaler.

Onsdag 26.mars:
Om lover og rettigheter.
Stønadsordninger.
Gruppesamtaler.

Onsdag 2. april:
Tilbud og tiltak på ulike nivåer i Gausdal og Lillehammer.
Diverse hjelpemidler. Spørsmål/svar.
Evaluering. Avslutning.
 

TIMEPLAN:

1800 – 1930 Forelesninger av fagperson/pårørende
1930 – 2000 Kaffepause
2000 – 2100 Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon
                   (Første kveld starter med registrering fra kl. 1730)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Sted:  Lillehammer Helsehus, Lillehammer  
Start:  5. mars 2014
Varighet: Hver onsdag i 5 uker:  5.3 – 12.3 – 19.3 – 26.3 – 2.4
Tid:   1800 - 2100


Mer informasjon: 
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland
Rektor Jørgensensgt. 3
2318 Hamar

Tlf:  62 51 79 10, e- post: hedop@nasjonalforeningen.no

Påmeldingsfrist: 13. februar
Pris:  Kr. 250,00 pr. deltager
         (faktura blir tilsendt)


Velkommen!