Anders S gt p forbud

Anders Sandviks gate:

Parkering forbudt

På strekningen fra Jernbanegata til Langes gate i Anders Sandvigs gate endres skiltreguleringen fra parkering til parkering forbudt.  

Skiltendringen gjøres for å forbedre fremkommeligheten for store kjøretøyer gjennom vinteren.