P med urskive

Parkering med urskive

I enkelte kommunale veger og gater tilbys det gratis parkering i en tidsbegrenset periode. På flere av disse parkeringsplassene vil skiltene bli byttet ut med skilt som inneholder symbolet for urskive. For å parkere lovlig på slike parkeringsplasser må urskive legges godt synlig bak bilens frontrute for kontroll.

Urskive benyttes for å dokumentere at parkering skjer i innenfor maksimal tillatt parkeringstid. Dersom det ikke markeres når bilen ble parkert, eller står ut over tillatt tid, kan det bli ilagt kontrollsanksjon på kr 300.-. Urskive kan kjøpes på de fleste butikker som fører bilrekvisita.

Slik parkerer du med urskiveUrskive_1.jpg

  • Sjekk trafikkskiltene hvor lang tid du kan stå parkert.

  • Still viseren på urskiven til det tidspunktet bilen parkeres.

  • Legg urskiven godt synlig bak frontruten på bilen.

  • Du kan nå stå parkert gratis så lenge som angitt på skiltene.