Pedagogikken i Vingrom barnehage

Pedagogikken i Vingrom barnehage beskrives godt av vår visjon: "Barna i fokus, NATURligVIS".

I Vingrom barnehage er barna i fokus.Vi legger til rette for gode samtaler sammen med barna, og ønsker at barnas stemmer blir hørt. Vi ansatte i barnehagen har stadig voksenrollen som tema, og streber hele tiden etter å bli bedre rollemodeller for barna.

Vi har fokus på natur og utelek, og bruker nærmiljøet mye. Vi har faste turdager, hvor vi lager mat på bål, og ser på natur- og dyreliv. Vi bruker også mye sang, bevegelsesleker og dramatisering. Vi er opptatt av et godt språkmiljø, og elsker å fortelle historier, eventyr og å lese bøker. Fokusområdet vårt i 2014/2015 var "la meg få klare det sjøl". 
Målet med prosjektet "la meg få klare det sjøl" var at barna opplevde mestring, læring og medvikning i hverdagsaktivitetene i barnehagen. Vi ser at barna har blitt gode på å kle på seg selv, ordne seg under måltidene, og generelt være mer selvstendige i hverdagen. Vi har også oppmuntret barna til å hjelpe hverandre. Dette styrker selvfølelse hos den som hjelper, samt at det øker lysten til å greie det selv hos den som blir hjulpet. Vi voksne har hatt ansvar for å støtte, oppmuntre og legge til rette. Barnehageåret 2015/2016  blir "la meg få klare det sjøl" med oss videre som en arbeidsmetode, og barna har blant annet begynt å smøre maten sin selv (fra 3-6 år).

Fokusområdet vårt dette året er "vennskap og lek" og "språk". Vi vet at vennskap og trygghet i barnehagen er avgjørende for at barna skal ha en god hverdag. Det er viktig for at man skal ha god selvfølelse og selvtillit, og for at man skal lære. Vi ønsker at vår barnehage er et sted hvor alle har venner, føler seg trygge på seg selv og andre, og hvor ingen blir mobbet. Dette skaper et godt lærings- og utviklingsmiljø.

Barnehagen ble miljøsertifisert som en av de første barnehagene i 2010. Dette betyr at vi er blitt flinkere til å sortere søppel (vi sorterer også plast), og vi velger produkter utfra at de skal være mest mulig miljøvennlige. Vi har også plantet en liten grønnsakshage i barnehagen slik at barna får være med på prosessen å plante, stelle, høste. De er også med på å kaste glass og metall, og de får være med og pante flasker.

Barna får servert lunsj og fruktmåltid her i barnehagen. Vi har en kjøkkenassistent som serverer de deiligste retter, og maten hennes er svært populær hos barna. Vi har varmmat to ganger i uken, og det kan være alt fra pasta og pølser til torsk og poteter. Barna får være med på å lage maten.

Avdelingene jobber temabasert gjennom året. Vi tar utgangspunkt i hva barna er opptatte av, og hva som er naturlig å arbeide med på valgt tidspunkt. Avdelingene jobber med temaene på ulike måter, det kan være ved dramatisering, formingsaktiviteter, samt at vi er opptatt av en god samlingsstund.

Gjennom året har vi ulike typer arrangement. Vi gir ut liste med tidspunkt på starten av året. Vi har blant annet bamsefest, karneval, ski/akedag, besteforeldredag, sjørøverfest, sommerturer, samt diverse jule- og påskearrangement. Disse dagene er svært populære, både for store og små. 

Jupiterklubben er barnehagens skoleforberedende gruppe. I år har Jupiterklubben sin egen dag en dag i uken. Denne gruppen har fokus på lek, og har i tillegg enkle skoleforberedende aktiviteter. Vi jobber blant annet med noe som heter «skrivedans». Skrivedans er en metode som bruker musikk og bevegelser som en måte å forberede skriving på. I tillegg har barna «matte» og «norsk». I matte leker vi med farger, former, tall og telling, og i norsk øver barna seg på å skrive navnet sitt, og på å bli trygg på bokstaver. Vi klipper og limer, leker skoletimer, og koser oss med forventningene til skolestart. Vi har et tett samarbeid med Vingrom barneskole, og er blant annet på besøk der en gang i måneden. Da ser vi på "morgensamling".