Kulturskolens personale

Kulturskolen har en velutdannet og entusiastisk lærerstab. For de fleste er undervisning i Kulturskolen hovedvirksomheten. Noen lærere er dirigenter i det frivillige musikklivet som en del av sin jobb i Kulturskolen. I tillegg til arbeidet i Kulturskolen er mange av lærerne aktive i ulike sammenhenger innen kulturlivet.

Administrasjon
Navn Stilling/Oppgaver Telefon
Eivind Nåvik rektor 61050880 / 91353909
Anne Mette Mauseth inspektør 61050882 / 91697430
Inger Helene Hosar førstesekretær 61050804

 

Lærerne

Navn Stilling/ Oppgave Telefon
Mina O. Aurlund valthorn/messing/aspirant/UBB 95991647
Janeth Bjørgås piano 90616292
Dimitre Jelev slagverk/aspirant 92643547
Nina Dreyer Henjum visuell kunst 913 24 450
Sjur Magnus piano 93064030
Magnus Mulligan trompet/messing/Utsiktsbakken Brassband/aspirant
  97038809
Bjørnar Nilsen trombone/UBB/DKS 45258845
Kari Røe Nåvik fiolin, bratsj, suzukifiolin 90991352
Kristina Renolen cello/kontrabass 95249829
Elisa A. Robak kor/piano 92803003
Tor Selmer fagott/piano 99727647
Lars Strømmen  Fiolin/DKS 98409521
Frank Svoboda saxofon/klarinett 90986410
Magda Szlawska akkompagering/hjelper kor 96676881
Svetoslav Tchifoudov fløyte, klarinett, kulturskoletimen 95160607
Sigurd Tingstad trekkspill 92237017
Eline Holbø Wendelbo teater 91707462
Nils Johan Ødegaard gitar 94813360