Personalet

IMG_2492.jpg

I Vingrom barnehage er det ansatt 18 voksne. Vi har alt fra splitter nye førskolelærere, til ansatte som har jobbet her siden barnehagen startet opp. Vi er en gjeng som trives veldig godt sammen, og humor og latter er viktig for oss. Vi smiler og ler mye i løpet av en dag! Vår filosofi er at hvis vi voksne i barnehagen gleder oss over å være her, og trives med kollegene våre, så vil dette smitte over på barn og foreldre, slik at de også vil like å være her. Derfor er et godt arbeidsmiljø så viktig for oss!