Prosjektet er nå inne i første fase med utprøving av tekniske løsninger i eldreomsorgen, og piloten vil pågå ut mars måned 2015.

El-pas
På forsterket avdeling i Lillehammer helsehus og i Gartnerhagen bo- og servicesenter vil systemet El-pas bli installert i pilotperioden. Det innebærer at pasienter, som tidligere kanskje konstant måtte følges av helsepersonell, nå kan bevege seg fritt i enkelte områder. De samme pasientene vil også møte låste dører hvor de ikke skal ha adgang; for eksempel inn til andre pasienter sitt rom. - Dette gir de aktuelle pasientene en større frihet, sier prosjektleder Lillian Svensli.
I institusjon vil både pasienter og ansatte i pilotperioden utstyres med El-pas, som har form som et smykke. De har både vanlig alarm samt panikkalarm, og her vil det bli mulig å spore både ansatte og pasienter når alarmen utløses. Å raskt kunne orientere seg om hvor den enkelte befinner seg, er et viktig redskap for å kunne yte raskest mulig bistand/hjelp. Det vil også installeres ulike sensorer ved behov. Dette kan være f.eks. sengesensor eller fallsensor.
 
Multidosedispenser
En del eldre som fortsatt bor hjemme får i dag tilkjørt medisin opptil fire ganger daglig. Målet er å sørge for at brukeren har den korrekte medisinen tilgjengelig. Den nye mulitdosedispenseren avhjelper dette for en del av disse brukerne. Maskinen er programmert til å gi pasienten beskjed når det er på tide å ta medisinen. Pasienten trykker så på en knapp, og korrekt medisinering kommer ut. Dersom pasienten likevel ikke tar medisinen, vil maskinen først insistere flere ganger, før helsepersonell bli varslet via multidosedispenseren. Det vil bli plassert ut totalt 25 mulitdosedispensere i Lillehammer og Øyer, 20 av disse i Lillehammer.

Digitalt nattsyn
I Langesgate bofellesskap vil det i prøveperioden bli installert digitalt nattsyn. Det innebærer at brukeren får montert sensorer og et kamera hjemme, som aktiveres dersom alarmen utløses. Helsepersonell vil da raskt kunne få en oversikt over situasjonen. Det er viktig å merke seg at kameraet kun aktiveres i forbindelse med at alarmen er utløst, og at det ikke er mulig å gjøre opptak. Digitalt nattsyn blir kun montert der det er formålstjenelig, og kun etter aksept fra bruker og pårørende. Det vil bli installert tilsammen 10 digitale nattilsyn-pakker hos hjemmeboende i de to kommunene.

Tilpasset behov
Det er ikke alle eldre som bor hjemme som vil ha nytte av disse tekniske finessene. Det er også noen som av ulike årsaker ikke ønsker å benytte seg av dem.  Prosjektleder Svensli understreker at bruken er tilpasset behovet. - Noen av våre brukere kan kanskje ha god nytte av en multidosedispenser, andre vil synes digitalt nattsyn er en betryggende installering. Alt gjøres i samråd med brukeren, og  pilotprosjektet har så langt fått god respons, både blant brukere, pårørende og ansatte, sier Svensli, som opplyser om at det kommer flere tekniske løsninger på plass på nyåret.

Du kan lese mer om piloten med Velferdsteknologi her.