I 2013 har vi markert at det er 100 år siden kvinner fikk alminnelig stemmerett i Norge. Som en avslutning av markeringen i Oppland, ønsket Fylkesmannen og ordføreren i Lillehammer å hylle Gina Borchgrevink. Hun er kjent for sin store innsats for den alminnelige stemmeretten for kvinner i Norge. Borchgrevink var drivkraften i den lokale kvinnestemmerettsforeningen som ble stiftet i 1901,  og hun sto også i spissen for konferansen for Landskvinnestemmerettsforeningen i 1908. I 1911 ble hun den første leder av Lillehammer kvinneråd, og hun var en aktiv foredragsholder i inn- og utland.

Gina Borchgrevink gjorde en stor innsats på flere områder. Hun sto bak torghandelen i byen – datidens «Bondens marked» - og var sterkt engasjert i dyrebeskyttelsen. Gina Borchgrevink døde i 1939, og ble i 1967 hedret av Gudbrandsdalen Dyrevernlag med et relieff plassert i Lillehammer sentrum.

Plaketten som ble avduket 20. desember er plassert på dette relieffet og har teksten:
" Forkjemper for kvinners stemmerett i Norge".