Planer A-Å

På denne siden finner du vedtatte planer som gjelder for Lillehammer kommune i pdf-format. Noen av filene er svært store.


B
Barnehageplan[1].pdf
Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2012.pdf
Bolighandlingsplan 2017-2020
Budsjett 2014.pdf
Budsjett 2015.pdf
Budsjett 2016, Økonomi- og handlingsplan 2016-2020.pdf
Budsjett 2017, Økonomi- og handlingsplan 2017-2020.pdf
Byplan for Lillehammer - kommunedelplan 2006-2016.pdf

D
Demensomsorgsplan 2009-2021.pdf
Digitaliseringsstrategi 3-1 2017-2020.pdf

E
Energiutredning , lokal, 2012.pdf

F
Folkehelseoversikt 2017.pdf
Fysisk aktivitet og naturopplevelse - forside.jpg
Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2014-2017 - kommunedelplan rev jan 2017.pdf
Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2014-2017 - kommunedelplan rev jan16.pdf
Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2014-2017 - kommunedelplan.pdf
Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 - høringdokument nov 2017.pdf

H
Handlingsplan Den Kulturelle Skolesekken 2011 - 2012.pdf
Handlingsplan mot barnefattigdom.pdf
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf

I
Ikt-plan, barnehage.pdf
IKT-strategi 2012-2016.pdf
Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf
Internasjonal strategi 2014-2017.pdf

K
Klima og energi - handlingsplan 2007.pdf
Klima og energi - kommunedelplan 2007.pdf
Kommunedelplan demensomsorg.pdf
Kommuneplan 2006-2016 - Kortversjon.pdf
Kommuneplan 2006-2016 - Samfunnsdel.pdf
Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (Plankart).pdf
Kommuneplanens arealdel 2012-2024, del 1-6.pdf
Kommuneplanens arealdel 2012-2024, del 7 (Plankart-utsnitt).pdf
Kommuneplanens arealdel 2012-2024, del 8 (Temakart).pdf
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027 vedtatt 20.2.2014.pdf
Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010-2011.pdf
Kulturbyggplan.pdf
Kulturstrategi 2014-2027.pdf
Kulturstrategi LK 2010-2016.pdf

L
Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.pdf

M
Miljøplan 2016-2025.pdf

O
Olympiaparken - tematisk kommunedelplan.pdf
Omsorgstjenester - kommunedelplan 2009-2021.pdf

P
Plan for overgang barnehage-skole.pdf
Plan-for-fysisk-aktivitet-og-kosthold, barnehage.pdf
Planprogram hovedrevisjon Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021.pdf
Planstrategi 2016-2019.pdf
Planstrategi for Lillehammer 2012-2015.pdf
Psykisk helse og rusomsorg - plan.docx (DOC) (PDF)

R
Regional næringsplan 2016-2026.pdf
Reguleringsplaner - veileder karttjeneste 9.2.15.pdf

S
Skolehelseplan 2016.pdf
Strategi- og økonomiplan 2012-2015.pdf
Strategi- og økonomiplan 2013-2016.pdf
Strategi- og økonomiplan 2014-2017.pdf
Strategiplan for Lillehammerskolen 2012-2016, del A.pdf
Strategiplan for Lillehammerskolen 2012-2016, del B.pdf
Strategisk kompetanseplan.pdf

T
Trafikk og transport - kommunedelplan 2006-2025.pdf
Trafikksikkerhetsplan.pdf

V
Vann og avløp, vedtatt hovedplan 2014 2018.pdf
Vold i nære relasjoner.pdf

Ø
Økonomi- og handlingsplan_2015-2018.pdf

Å
Årsberetning 2015.pdf
Årsberetning 2016.pdf
Årsmelding 2010 - avviksanalyse.pdf
Årsmelding 2010 - rapport.pdf
Årsmelding 2011 - avviksanalyse 2011.pdf
Årsmelding 2011 - rapport.pdf
Årsmelding 2012.pdf
Årsmelding 2013.pdf
Årsmelding 2014.pdf
Årsregnskap 2016.pdf