Christian ICkonferanse

Planlegger for InterCity

Representanter fra kommuner og fylkeskommuner i åtte fylker var fredag 9. november samlet i Oslo for å diskutere Intercity-utbyggingen. Lillehammers rådmann Christian Fotland var  konferanseleder.

Agendaen for samlingen var å diskutere hvordan man sammen kan skape en effektiv og god planprosess for det videre arbeidet med å få på plass en Intercity-utbygging helt til Lillehammer.
Er du usikker på hvorfor dette er viktig, kan du ta en titt på denne filmen.