Foto: Kristian Lindstad

Kommuneplanens arealdel og byplanen

Planrevisjoner

Kommuneplanens arealdel og byplanen (kommunedelplan for det sentrale byområdet) er to av våre mest sentrale arealplaner. Begge planene blir nå revidert. Høring av planene blir i okt/nov 2017. Vedtak forventes i første del av 2018.

 

Hva skjer?

Vi arbeider fortløpende med kunnskapsgrunnlaget, samt forberedelse av arbeidsprosesser med politikere og åpne arrangementer.


Analyser og utredninger:


I februar og mars er det arrangert åpne møter i en rekke grender.


Den 30. januar ble det avholdt et åpent møte med workshop om parkeringsbestemmelser.


Den 25. oktober ble det avholdt et åpent møte med workshop: "Bruk og vern av fjell- og utmarksområder".


Den 15. september arrangerte Lillehammer kommune og Lillehammer sentrum drift en sentrumskonferanse


Planprogram for revisjonene ble vedtatt av kommunestyret den 22. juni.


Innspill

Innspill til ny arealbruk som var sendt kommunen før 1. april vil være konsekvensutredet når planen legges ut på offentlig ettersyn. Innspill til ny arealbruk kan sendes også etter denne datoen, men vi kan da ikke garantere at innspillet er konsekvensutredet når planen legges ut på offentlig ettersyn. 

Ved innspill til ny arealbruk må det tydelig henvises til aktuell eiendom/område, og det må legges ved kart som viser dette. Bruk gjerne skjemaet nederst på denne siden. Liste over mottatte innspill til arealbruk pr. 7. august 2017 kan ses her.

Kontaktpersoner
Byplansjef Inger Stubsjøen - 61 05 10 47 - inger.stubsjoen@lillehammer.kommune.no

Marianne Bismo - 61 05 09 35 - marianne.bismo@lillehammer.kommune.no

Gunhild Stugaard - 61 05 09 34 - gunhild.stugaard@lillehammer.kommune.no

Merknader/innspill til planene: