Foto: Kristian Lindstad

Planrevisjoner

Kommuneplanens arealdel og byplanen (kommunedelplan for det sentrale byområdet) er to av våre mest sentrale arealplaner. Begge planene blir nå revidert. Det legges foreløpig opp til vedtak ved utgangen av 2017. Vi håper mange vil interessere seg for dette arbeidet.

 

Hva skjer?

Vi arbeider fortløpende med kunnskapsgrunnlaget, samt forberedelse av arbeidsprosesser med politikere og åpne arrangementer.


Den 30. januar 2017 kl. 18:00-20:30 arrangerer vi åpent møte/workshop om parkeringsbestemmelser.


Den 25. oktober ble det avholdt et åpent møte med workshop: "Bruk og vern av fjell- og utmarksområder".


Den 15. september arrangerte Lillehammer kommune og Lillehammer sentrum drift en sentrumskonferanse


Planprogram for revisjonene ble vedtatt av kommunestyret den 22. juni.


Innspill

Frist for innspill til ny arealbruk settes til den 1. mars 2017 for at innspillet skal bli vurdert til offentlig ettersyn. 

Ved innspill til ny arealbruk må det tydelig henvises til aktuell eiendom/område, og det må legges ved kart som viser dette. Bruk gjerne skjemaet nederst på denne siden.

Liste over mottatte innspill til arealbruk kan ses her (oppdateres jevnlig).

Kontaktpersoner
Byplansjef Inger Stubsjøen - 61 05 10 47 - inger.stubsjoen@lillehammer.kommune.no

Marianne Bismo - 61 05 09 35 - marianne.bismo@lillehammer.kommune.no

Gunhild Stugaard - 61 05 09 34 - gunhild.stugaard@lillehammer.kommune.no

Merknader/innspill til planene: