Foto: Kristian Lindstad

Planrevisjoner

Kommuneplanens arealdel og byplanen (kommunedelplan for det sentrale byområdet) er to av våre mest sentrale arealplaner. Begge planene blir nå revidert. Det legges foreløpig opp til vedtak ved utgangen av 2017. Vi håper mange vil interessere seg for dette arbeidet.

 

Hva skjer?

Vi arbeider fortløpende med kunnskapsgrunnlaget, samt forberedelse av arbeidsprosesser med politikere og åpne arrangementer.


Frist for innspill til ny arealbruk utsettestil den 1. april 2017 for at innspillet skal bli vurdert til offentlig ettersyn. 


Åpent møte for områdene nordøst for byen er under planlegging.


Mandag 6. mars holdes det et åpent møte med workshop for områdene Søre Ål, Røyslimoen/Vårsetergrenda og Roterud.


Torsdag 16. februar holdes det et åpent møte med workshop for områdene Vingar, Vingrom og Saksumdalen.


Mandag 13. februar holdes det et åpent møte med workshop for områdene Fåberg, Jørstadmoen og Rudsbygd.


Den 30. januar ble det avholdt et åpent møte med workshop om parkeringsbestemmelser.


Den 25. oktober ble det avholdt et åpent møte med workshop: "Bruk og vern av fjell- og utmarksområder".


Den 15. september arrangerte Lillehammer kommune og Lillehammer sentrum drift en sentrumskonferanse


Planprogram for revisjonene ble vedtatt av kommunestyret den 22. juni.


Innspill

Frist for innspill til ny arealbruk er utsatt til den 1. april 2017 for at innspillet skal bli vurdert til offentlig ettersyn. 

Ved innspill til ny arealbruk må det tydelig henvises til aktuell eiendom/område, og det må legges ved kart som viser dette. Bruk gjerne skjemaet nederst på denne siden.

Liste over mottatte innspill til arealbruk kan ses her (oppdateres jevnlig).

Kontaktpersoner
Byplansjef Inger Stubsjøen - 61 05 10 47 - inger.stubsjoen@lillehammer.kommune.no

Marianne Bismo - 61 05 09 35 - marianne.bismo@lillehammer.kommune.no

Gunhild Stugaard - 61 05 09 34 - gunhild.stugaard@lillehammer.kommune.no

Merknader/innspill til planene: