I overkant av 100 elever på Lillehammer har denne uka plukket burot i nærmiljøet sitt. Burot er en plante som vokser vilt, og er sammen med bjørk og gress den planten som avgir mest pollen. Pollen spres særlig lokalt, derfor er det veldig effektivt å luke vekk eller slå buroten. Buroten starter veksten i juni og blomstrer fra midten av juli til slutten av august. Burotallergi er blitt et økende problem, og  Astma- og Allergiforbundet regner med at det finnes nærmere 200 000 burotallergikere i Norge. Burot er et ugress som sprer seg raskt og som plager mange, men om man tar en «dugnad» i lokalmiljøet hver vår, slipper man mye av problemet når blomstringen skjer i juli.Burot_300x200.jpg

4. trinn ved Kringsjå og 6.trinn ved Hammartun skole var de som slo til på et tilbud som Oppland Astma- og Allergiforbund tidligere i år lanserte for alle skolene i Lillehammer: For hver plante betaler organisasjonen 5 kroner; dog begrenset oppad til maksimalt 2500 kr per klasse. Overrekkelse av burot skjedde fredag 14. juni. Pengene går til klassekassa og avslutningstur i 7.trinn, forteller lærer for 6.trinn på Hammartun, Geir Horgen:

- Ungene har vært kjempeivrige, og vi har lært masse om burot. Vi regnet på det på tavla, hvor mange frø vi har hindret i å spre seg. Èn plante kan spre inntill 700 000 frø, og vi har plukket over 4000 planter. Bare på kirkegården her borte plukket vi 400 planter, så det var mye å ta av.

Klassen brukte en naturfagstime på skolen til å plukke og ellers har de hatt i lekse å plukke burot. - En litt alternativ lekse, denne uka, sier Horgen.

Tove Løkken, regionsekretær for Oppland Astma- og Allergiforening, sier at frøene spres innenfor en radius på ca 100 meter. Derfor hjelper det godt å få fjernet disse lokalt, ikke minst rundt skoler og i tettbebygde strøk. Mange plages veldig når burota blomstrer mot slutten av sesongen. Hun takket elevene hjertelig og håpet de vill ta seg bryet med å plukke med seg burot senere også, om de skulle finne det når de var ute og gikk.

Begge klassene på Hammartun, 6A og 6B har nådd maksbeløpet og vil få 2500 kroner hver inn på konto en av de nærmeste dagene.

Du kan lese mer om burot og plagene den kan gi her: