De kommuneansatte avgjør selv om de skal delta i streiken, derfor vil det være varierende opplegg på hver enkelt institusjon.
Foresatte til hvert enkelt barn skal ha mottat informasjon om dette fra sin barnehage/skole.