Illustrasjon

Politisk streik

Onsdag 28. januar fra klokka 14.00-16.00 vil det avholdes politisk streik over hele landet, også i Lillehammer. Det får konsekvenser for både barnehage, skole og skolefritidsordning. I enkelte tilfeller også når det gjelder skoleskyss.

De kommuneansatte avgjør selv om de skal delta i streiken, derfor vil det være varierende opplegg på hver enkelt institusjon.
Foresatte til hvert enkelt barn skal ha mottat informasjon om dette fra sin barnehage/skole.