Praktisk informasjon

Legevakten kontaktes ved å ringe nasjonalt legevaktsnummer 116117. Du vil da bli viderekoblet til lokal legevaktsentral. For kontakt med Lillehammer interkommunale legevakt fra utlandet eller annet sted i Norge kan man ringe  (+47) 61 25 14 50.

Fastlegen er din kontakt inn i helsevesenet og skal kontaktes først, også ved behov for øyeblikkelig hjelp. Er det en akuttsituasjon skal du ringe 113. 

Lillehammer Interkommunale Legevakt forventer at du ringer først for vurdering, før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Når du kommer til Legevakten, må du alltid ta kontakt med personalet slik at de kan gjøre en ny  rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger Legevakten opplysninger om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker. Legevakten har begrenset med ressurser og må prioritere rekkefølgen fortløpende.

 

Legevakten er ikke et døgnåpent legekontor og skal kun håndtere tilstander som ikke kan vente til neste dag. Her er noen eksempler på tilstander hvor kontakt med legevakt kan være aktuelt: 

•    Høy feber – særlig hos barn

•    Moderate pustevansker

•    Akutt sykdom eller alvorlig forverring

•    Slapt og medtatt barn eller voksen

•    Alvorlig psykisk sykdom

•    Mistanke om komplikasjoner i svangerskap

•    Sårskader og kuttskader som må sys

•    Mistanke om brudd

•    Allergiske reaksjoner

 

113  benyttes når det er akutt og står om liv

 

Transport/drosje

Dersom det er nødvendig av medisinske grunner å reise med drosje, betaler det regionale helseforetaket en andel av drosjeutgiftene . Avtal med operatøren om det er aktuelt med drosjetransport. Du må fylle ut skjema fra pasientreiser for refusjon av mulige utlegg du har hatt. Gå inn på www.pasientreiser.no, velg reiseregningsskjema, fyll det ut og send det inn sammen med en frammøtebekreftelse som vi utsteder. For hjemreisen kan Legevakta skrive en drosjerekvisisjon. Denne lages elektronisk og drosjen vil få de nødvendige opplysninger om reisen rett til bilen, der opplyses det også om pasienten har frikort. Dersom du ikke har frikort, må du fortsatt betale egenandelen (for tiden 146 kroner hver vei), men slipper å legge ut for hele reisen.

 

Papirer å ta med seg til legevakten

Når du kommer til Legevakten, har vi ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig om du tar med deg:

– Oversikt over faste medisiner.

– Navn på fastlege/legesenter.

– Frikort

– Legitimasjon (fremvises v/sykmelding og resept på vanedannende medisiner).

– Andre relevante papirer som angår din helse.

 

Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe B) skrives kun ut når det er nødvendig, og alltid i minstepakninger. Sterkt vanedannende medisiner (gruppe A) skrives ikke ut ved Legevakta. Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen. Resepter hentes ut på apotek. Legevakta benytter ordningen med e-resept. Dersom apoteket er stengt får man med seg startdosen på behandlingen fra Legevakta. Vaktapotek i Lillehammerområdet finnes for tiden ikke.

 

Betaling

Egenandel for legekonsultasjon betales kontant eller med bankkort/kreditkort før man forlater legevakten på betalingsautomat ved indre venterom i legevakta. Eventuelt betaling for forbruksmateriell og medisiner kommer i tillegg til egenandelen. I spesielle tilfeller kan det skrives ut GIRO, dette må avtales med legevakta.

Sykemelding

Legen fører opp første fraværsdag på blanketten, men attesterer kun på sykdom fra og med den dagen attesten skrives. Legen skal vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at man ikke kan delta i arbeidsrelatert aktivitet på arbeidsplassen. På Legevakten skriver vi korte sykmeldinger. Hvis det viser seg å bli langvarig sykefravær skal dette vanligvis følges opp av fastlegen. Noen kan få delvis sykmelding på Legevakten. Vi bruker ikke såkalt “aktiv sykemelding”, fordi det krever et samarbeid mellom pasient, arbeidsgiver og lege/trygdekontor i hvert enkelt tilfelle. Fastlegen kan skrive aktiv sykmelding.

Regler om omsorgspenger ved sykt barn

Mor og far til barn under 12 år kan være borte fra arbeid inntil 10 dager i året hver for å passe sykt barn. De har da rett til å få utbetalt omsorgspenger fra arbeidsgiveren. Foreldre som har mer enn to barn under 12 år kan være borte 15 dager hver. Foreldre som har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn kan være borte 20 dager hver. Aleneforsørgere kan benytte alle dagene selv (dvs. inntil 20, 30 eller 40 dager i året). Folketrygden gir ikke rett til omsorgspenger flere dager enn beskrevet her. Hvis du trenger enda flere fridager, ta dette opp med arbeidsgiver eller eventuelt med trygdekontoret for å komme frem til en løsning på problemet.

Trenger man sykemelding når barnet er sykt?
Ved sykt barn eller syk barnepasser kan man benytte egenmelding. Hvis fraværet varer lengre enn egenmeldingsperioden kan legen skrive en bekreftelse på at barnet er sykt til foreldrenes arbeidsgiver. Legen skal ikke sykmelde foreldrene hvis de ikke er syke.