Priser

PRISER pr.01.01.17
Som følge av budsjettvedtaket for 2017 er prisene justert opp med 2,5% fra 01.01.2017.

Prisene gjelder pr. semester/halvår.

Opplæring på instrument 1878,-
Kor 1253,-
Gitar 1253,-
Visuell kunst 1253,-
Teater 1253,-
Orkester  375,-
Instrumentleie 503,-

Orkester er gratis for instrumentalelever. Kor er gratis for pianoelever.

Søskenmoderasjon gis slik: (vedtatt i Formannskapet 17.03.15)

1. 30 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for søsken nr. 2.
2. 75 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for påfølgende søsken.
3. Moderasjonen gjelder for ett tilbud / èn undervisningsplass pr. elev.
4. Søskenrekkefølgen tar utgangspunkt i dyreste tilbud i kulturskolen.
5. Som søsken regnes søsken registrert på samme adresse i folkeregistret.
6. Søskenmoderasjon trår automatisk i kraft.

Friplass: (vedtatt i Formannskapet 17.03.15)

1. Friplass kan søkes for de som allerede er tatt opp som elever, eller de som søker om opptak som elever ved Lillehammer kulturskole.
2. Det kan søkes om friplass ved Lillehammer kulturskole når familiens netto skattbare inntekt ikke overskrider kr 299.000,-.
3. Siste års ligningsattest(er) må vedlegges søknaden.
4. Det søkes om friplass for ett skoleår om gangen.
5. Det kan søkes om 1 friplass pr. elev.
6. Det søkes på eget søknadsskjema. Link til skjema ligger i høyre kolonne

Regler for betaling ved utmelding etter frist:
· Mellom frist og semesterstart: 250,- admgebyr
· Fra semesterstart til 15/9 for høstsemesteret og 1/2 for vårsemesteret betales ½-avgift
· Etter 15/9 for høstsemesteret og 1/2 for vårsemesteret betales 1/1 avgift
Utmeldingsfristene er 15/12 for vårsemesteret og 1/6 for høstsemesteret

.