De private barnehagene

Lillehammer har 16 ikke-kommunale barnehager og 1 privat familiebarnehage som er fordelt over alle bydeler.

Private barnehager