Traktor med slåmaskin

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd skal bidra et et aktivt og bærekrraftig jordbruk. Det gis til foretak som driver produksjon av jordbruksvekster, til grønt- og potetproduksjon, og til hold av husdyr. Tilskuddet er gradert etter arealstørrelse, område/sone, vekst og husdyrslag. Det gis ogå et spesielt tilskudd for omlegging til økologisk produksjon og drift, samt til særlig bevaringsverdige husdyrslag. Det stilles spesielle miljøkrav (miljøplan) som foretaket må oppfylle for å unngå trekk.

Det er kommunen som avgjør søknader om produksjonstilskudd.


Krav til søkere: Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke produksjonstilskudd. Alle foretak som ønsker å søke produksjonstilskudd må ved registreringstidspunktet:

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

 

Søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mars og 15. oktober.

Søknad om produksjonstilskudd skal leveres elektronisk via Altinn. Ved første gangs påloggin til Altinn, må fødselsnummer og engangskode brukes. Engangskode (PIN-kode) må bestilles i god tid før søknadsfristen. 

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finnes hos Statens landbruksforvaltning.