Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer

Kommunereformen:

Prosessen formelt avsluttet

Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer har nå formelt avsluttet samarbeidet om kommunereformprosessen. Det ble klart etter at alle de fire kommunene avholdt kommunstyremøter i løpet av ettermidagen og kvelden torsdag 29. oktober.

Arbeidet med intensjonsplanen vil bli fullført, men prosessen forøvrig avsluttes. Dermed blir det heller ikke noe av den planlagte folkeavstemminga den 10. januar 2016. Ordførerne i de fire kommunene er ellers fornøyde med en god og konstruktiv prosess, basert på åpenhet og gjensidig tillit.