Foto: Anders Breili

Prosjekt vassdrag

Lillehammer kommune har de siste årene vært rammet av flere episoder med flom i mindre vassdrag. For å motvirke og forebygge fremtidige flomskader har Lillehammer kommune igangsatt et prosjekt som skal avklare og koordinere tiltak i vassdragene.
2015-01-26
DSC_0178

Sikringstiltak mot flom i Askjellrudbekken

Lillehammer kommune planlegger gjennomføring av flere sikringstiltak i Askjellrudbekken. Aktuelle tiltak er i tråd med tiltaksplanen som er utarbeidet for området.
2017-02-01
P9107055

Tiltaksplan for Åretta

Lillehammer kommune har igangsatt arbeidet med en tiltaksplan for flomsikring av Åretta. Tiltaksplanen skal belyse hvilke tiltak som vil være aktuelle for å redusere risikoen for skader ved flom.
2017-02-01
DSC_0505

Ny bru i Bælafaret

Lillehammer kommune har igangsatt prosjektering av ny bru i Bælafaret. Området fikk betydelige skader ved flom i 2014.
2016-09-23
Foto: Anders Breili

Tiltaksplan for Askjellrudbekken

Lillehammer kommune har fått ferdigstilt en tiltaksplan for flomsikring av Askjellrudbekken. Tiltaksplanen beskriver ulike løsninger som vil være nødvendige for å redusere risikoen for erosjon, massetransport og at vannmasser tar veg inn i bebyggelse eller skader infrastruktur i Vårsetergrenda.
2016-01-29
Skurva ved Gamlevegen

Tiltaksplan for Skurva

Lillehammer kommune har stertet opp arbeidet med en tiltaksplan for flomsikringstiltak i Skurva. Arbeidet med en tiltaksplan vil bli fullført i 2017. Tiltaksplanen skal belyse hvilke tiltak som vil være aktuelle for å redusere risikoen for skader ved flom. Prosjektområdet omfatter Skurva fra Øvre Ålsbygda og Nordsetervegen og helt ned til utløpet.
2016-05-20
DSC_0039[1]

Flomsikringstiltak ved Røyslimoen

I forbindelse med flom i Åretta i 2013 og i 2014 har det vært oversvømmelser ved Røyslivegen. Flommene har ført til skader på leilighetsbygg, daglivarebutikk og bensinstasjon, og for å redusere risikoen for nye oversvømmelser og skader i dette området har Lillehammer kommune høsten 2014 startet opp et prosjekt for å finne en løsning på flomproblematikken.
2015-01-26
DSC_0234

Ny bru i Gamle Røysliveg

Lillehammer kommune har bygd ny bru som erstatning for kulverten som ble ødelagt av flom i 2014.
2017-02-01
DSC_0011

Tiltak i Åretta ved Holtevegen og Skogli

Lillehammer kommune vil våren/forsommeren 2017 gjennomføre arbeider med erosjonssikring langs Åretta ved Holtevegen.
2017-02-01
Gamlevegen

Tiltaksplan for Bæla

Lillehammer kommune har startet opp arbeidet med en tiltaksplan for flomsikringstiltak i Bæla. Arbeidet med en tiltaksplan vil bli fullført i 2017.
2015-09-29