Foto: Anders Breili

Prosjekt vassdrag

Lillehammer kommune har de siste årene vært rammet av flere episoder med flom i mindre vassdrag. For å motvirke og forebygge fremtidige flomskader har Lillehammer kommune igangsatt et prosjekt som skal avklare og koordinere tiltak i vassdragene.

I 2014 førte store nedbørsmengder 8. juli til at de bynære vassdragene ikke klarte å ta unna vannmassene. Flommen førte til betydelige skader på både kommunal og privat eiendom, samt på offentlig infrastruktur. Istandsetting etter flommen ble påbegynt 8-9 juli og enkelte tiltak pågår fortsatt.

Prosjektet omfatter i hovedsak de bynære vassdragene Bæla, Skurva, Lundebekken og Åretta med sidebekker. Etter flommen i 2014 er det i løpet av sensommeren og høsten 2014 gjennomført befaringer av berørte vassdrag med registreringer av skadeomfang og problematiske punkter i de bynære vassdragene. I tillegg har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) høsten 2014 utarbeidet flomberegninger for Bæla, Lundebekken og Åretta.

Med bakgrunn i problemkartleggingen er det mål om å utarbeide tiltaksplaner for de bynære vassdragene. I tillegg vil det bli igangsatt prosjektering av enkelttiltak.

Aktuelle prosjekter:

  • Åretta, Røyslimoen: Planlegging og prosjektering av elveomlegging, elvekryssinger og omlegging av øvrig infrastruktur pågår. Midlertidige løsninger (vår/sommer 2015) og permanente tiltak.
  • Åretta, Røyslimoen – utløp Mjøsa: Tiltaksplan og prosjektering i samarbeid med Jernbaneverket påbegynt vinter 2015.
  • Askjellrudbekken, Vårsetergrenda: Konkurransegrunnlag for handlingsplan/tiltaksplan er utarbeidet.
  • Bæla, Bælafaret: Tiltak prosjekteres og utføres av NVE. Tiltak øvre del gjennomført av Lillehammer kommune høst/vinter 2014. Resterende deler av tiltak påbegynnes vinter/vår 2015.
  • Bæla, Gamlevegen: Ny og permanent bru prosjekteres.
  • Skurva: Tiltaksplan
  • Bæla: Tiltaksplan

 

Kontaktinfo:
Prosjektleder i Lillehammer kommune
Anders Breili
Tlf. 610 509 30
E-post Anders.Breili@Lillehammer.kommune.no