Illustrasjon

Fredrik Colletts veg:

Anleggsarbeid i 2017

Fredrik Colletts veg og flere sideveier vil stenges i perioder i 2017. Årsaken er at vann- og avløpsnettet i området skal skiftes ut og at trafikksikkerheten skal bedres. Vannledningen i Fredrik Colletts veg er ellers en viktig del av hovedvannforsyningen til søre Ål, og oppgraderingen betyr også økt sikkerhet for vannforsyningen i Lillehammer kommune.

 

 

2016-12-20
Maihaugledningen

Maihaugledningen

Lillehammer kommune er nå i ferd med å avslutte arbeidet med vann- og avløpsledninger og kummer i krysset Ekornvegen/ Nybuvegen før ferien. Det vil være ferie for anleggsarbeidene i ukene 29-31.

2016-07-15
Anlegg Nybuvegen_1273x919

Status Maihaugledningen

Lillehammer kommune starter videreføring av vann- og avløpsledningsnettet i Ekornvegen mandag 23. mai. Anleggsarbeidene starter nord i vegen og beveger seg sørover fram til krysset Ekornvegen/Nybuvegen...

2016-05-20
Illustrasjon

Utbygging av Maihaugledningen

Lillehammer kommune avholdt den 7. januar informasjonsmøte om den forestående utbyggingen av Maihaugledningen entreprise 3.

 

 

2016-01-15
Foto: Terje Løchen

Informasjonsmøte:

Oppgradering hovedvannledning

Lillehammer kommune har startet oppjustering av den nåværende hovedvannledningen som går over Maihaugen gjennom Nybu og fram til Birkebeineren høydebasseng. Det er åpent informasjonsmøte om saken den 7. januar 2016. Den kommunale vannledningen utgjør en viktig del av hovedvannforsyningen i Lillehammer kommune.

 

2015-12-21