rådtlf[1]

Psykisk helseteam

Alle mennesker kan oppleve større eller mindre problemer i livet og det er naturlig å streve med vanskelige tanker og følelser i perioder. For noen er det nok med en hjelpende hånd fra en venn, mens andre trenger et faglig godt tjenestetilbud for å bedre sin livssituasjon. Psykisk helseteam har flere tilbud og tjenester du kan benytte deg av.

Hvem kan få tjenester?

Du kan få hjelp av psykisk helseteam dersom du har problemer i hverdagen, og redusert livskvalitet på grunn av din psykiske helse. Vi skal i samarbeid med deg, bidra til å bedre din evne til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer og/eller rusproblematikk. Tilbudet gis på bakgrunn av vurdering av behov for bistand, og i henhold til lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Det er Tildelingsenheten for Helse- og sosialtjenester som er ansvarlig for kartlegging og vedtak.

 

Hva kan vi tilby?

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt via vår råd-og veiledningtelefon. 

Ulike tilbud om individuell oppfølging. 

Ulike kurs- og gruppetilbud. 

 

Hvem jobber i Psykisk helseteam?

De som jobber i tjenesten har ulik utdanning og bakgrunn slik at tilbudet kan gis som et helhetlig, kunnskapsbasert tilbud med høy kvalitet. 
Vi etterstreber at de som møter oss skal oppleve et tilgjengelig og godt kvalifisert hjelpeapparat, enten behovet er forebygging, veiledning eller mestring.

 

Hvor henvender du deg?

Du kan selv ta kontakt med oss hverdager mellom kl: 08:00 - 20:00 ring telefon: 917 13 338 eller send e-post.  Din behandler eller fastlege kan også ta kontakt med oss eller henvise til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester