Psykisk helsevern

Nyheter og kunngjøringer – Psykisk helsevern ikon

Meningsfylt fritid høsten 2015

Meningsfylt fritid

Lillehammer kommune tilbyr ulike tilrettelagte kultur- og fritidstilbud innen psykisk helse. 

2017-07-05
vår

Psykisk helsearbeid og rusomsorg

Lillehammer kommune har et eget tjenesteområde for Psykisk helsearbeid og rusomsorg. Her gis tjenester til mennesker med psykiske problemer og / eller rusproblemer i form av individuell oppfølging, oppfølging i gruppe, behandlings- og aktivitetsrettede grupper og kurs. 
 

2014-07-07
sofa

Bo- og oppfølgingtjenester Langesgate

Bo – og oppfølgingstjenesten har tilbud til de som har behov for bistand til å mestre hverdagen i egen bolig. Våre tjenester spenner seg fra egne botilbud med tett tilgjengelighet til personalet til ambulant oppfølging til innbyggere i Lillehammer kommune med behov for oppfølging i forhold til psykisk helse og rusutfordringer

2013-04-17
Tjenesteområde Bofellesskap

Tjenesteområde Tilrettelagte tjenester

Lillehammer kommune har 9 bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne , samt  et ambulant teama og en avdeling for barn og unge med spesielle utfordringer. I tillegg er nå Marihøna og Kløverbakkens dagaktiviteter, samt avlastning tilknyttet tjenesteområdet.  Bofellesskapene er ulike i størrelse og utforming og har, med ett unntak, døgnbemanning.  Alle bofellesskap er lokalisert i , eller i nærheten av sentrum.

VISJON: "Vi skal bidra til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne en god, trygg og aktiv tilværelse".

2011-06-08
Illustrasjon

Ungdomsbasen

Ungdomsbasen er en forebyggende tjeneste for ungdom i alderen 13 - 20 år. Ungdomsbasen er et frivillig tilbud.
Det er gratis å benytte Ungdomsbasen

2011-05-25
Illustrasjon

Ungdomshelsestjenesten

Formål med tjenesten: Å forebygge uønskede svangerskap og kjønnssykdomer. Få hjelp til å komme videre hvis du sliter i hverdagen.
2011-04-02