Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helsevern

Nyheter og kunngjøringer – Psykisk helsevern ikon

Villa Utsikten - promobilde

En sosial møteplass for aktivitet, deltakelse og tilhørighet.

Villa Utsikten

Velkommen til Villa Utsikten! Her kan du bruke dine evner og ressurser, møte andre eller delta i husets oppgaver og aktiviteter. Vi er opptatt av at sosial tilhørighet og meningsfylt aktivitet er en del av et godt liv og som er med på å  gi oss god helse.

2017-11-24
Meningsfylt fritid høsten 2015

Meningsfylt fritid

Lillehammer kommune tilbyr ulike tilrettelagte kultur- og fritidstilbud innen psykisk helse. 

2017-07-05
rådtlf[1]

Psykisk helsearbeid og rusomsorg

Lillehammer kommune har et eget tjenesteområde for psykisk helsearbeid og rusomsorg. Her gis ulike tilbud til mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer og pårørende. Tilbudene er i form av individuell oppfølging, oppfølging i gruppe, behandlings- og aktivitetsrettede grupper og kurs. 
 

2014-07-07
sofa

Bo- og oppfølgingtjenester

Bo- og Oppfølgingstjenesten er kommunens oppfølgingstilbud til personer over 18 år med behov for langvarig og tett oppfølging som følge av psykiske helseutfordringer.

2013-04-17
Tjenesteområde Bofellesskap

Tjenesteområde Tilrettelagte tjenester

Lillehammer kommune har 9 bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne , samt  et ambulant team og en avdeling for barn og unge med spesielle utfordringer. I tillegg er nå Marihøna og Kløverbakkens dagaktiviteter, samt Avlastning tilknyttet tjenesteområdet.  Bofellesskapene er ulike i størrelse og utforming og har, med ett unntak, døgnbemanning.  Alle bofellesskap er lokalisert i , eller i nærheten av sentrum.

VISJON: "Vi skal bidra til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne en god, trygg og aktiv tilværelse".

2011-06-08
Illustrasjon

Ungdomsbasen

Ungdomsbasen er en forebyggende tjeneste for ungdom i alderen 13 - 20 år. Ungdomsbasen er et frivillig tilbud.
Det er gratis å benytte Ungdomsbasen

2011-05-25
Illustrasjon

Ungdomshelsestjenesten

Formål med tjenesten: Å forebygge uønskede svangerskap og kjønnssykdomer. Få hjelp til å komme videre hvis du sliter i hverdagen.
2011-04-02