Disse to dagene er telefonen kun åpen mellom klokka 10.00-11.00 og 13.00-14.00.