Print

Rekordmange forhåndsstemmer

Det er mange i Lillehammer som har valgt å forhåndsstemme under årets Stortings- og sametingsvalg. Den foreløpige opptellinga av forhåndsstemmer viser at hele 5.832 personer i Lillehammer gikk til urnene før valgdagene 8. og 9. september. Det er rekord mot tidligere år.

Under kommunevalget for to år siden var det 3135 personer som valgte å stemme på forhånd.

Forhåndsstemminga under årets stortingsvalg pågikk i perioden 12. august - 6. september. Det har vært mulig å forhåndsstemme både ved høgskolen i Lillehammer, på Servicetorget i rådhuset, på sykehuset, ved helsehuset og andre institusjoner i kommunen.