Kommunestyrevalget:  

Politiske partier     Antall stemmer
Arbeiderpartiet              1314
Fremskrittspartiet                166
Miljøpartiet De Grønne                261
Rødt                120
Pensjonistpartiet                  55
Sosialistisk Venstreparti                131
Senterpartiet                159
Høyre                512
Kristelig Folkeparti                  87
Venstre                181
Totalt              2986

 

Fylkestingsvalget:

Partier Antall stemmer
Pensjonistpartiet      46
Partiet De Kristne      13
Fremskrittspartiet      135
Piratpartiet      7
Sosialistisk Venstreparti      135
Høyre      496
Arbeiderpartiet      1205
Senterpartiet      163
Kristelig Folkeparti      72
Venstre      151
Miljøpartiet De Grønne      259
Rødt      90
Totalt      2772