rosmøte

Risiko, sårbarhet og store arrangement

Lillehammer kommune har, sammen med Trondheim kommune; Midtbyen Management i Trondheim og OneVoice; leverandøren av krisehåndteringsverktøyet CIM, deltatt i et prosjekt om arrangementsstyring. Prosjektets mål har vært å utvikle verktøyet CIM-Event, for bedre arrangementsplanlegging, spesielt hva gjelder risiko og beredskapsplanlegging.

CIM-Event innebærer at arrangører bruker dette som verktøy for å planlegge et arrangement. Det legges inn ulike fakta og opplysninger om arrangementet, og fra verktøyet kan arrangør sende meldinger og søknader til ulike instanser, og motta svar. 

Planen er at noen brukere (arrangører) i Lillehammer skal begynne å bruke verktøyet høsten 2016.

For mer informasjon om CIM-Event, se https://onevoice.no/no/produkter-og-tjenester/programvare/cim-event