Menneskerettigheter
Arbeidstakerorganisasjonene tar ikke stilling til selve OL2022-saken nå, men er enige om at menneskerettigheter skal være styrende for alle som ev. blir involvert i de olympiske og paralympiske leker. Sammen skal de jobbe for at et OL/PL i Oslo skal sette standarden for hvordan store internasjonale idrettsarrangement i Norge skal forberedes og gjennomføres.

En veiviser
– Norges idrettsforbund er meget stolte over det samarbeidet vi nå etablerer med de fire store arbeidstakerorganisasjonene, sier idrettspresident Børre Rognlien.  – Vi vil gjennom denne avtalen og med de forpliktelsene vi tar på oss her, være en veiviser for hele idrettsorganisasjonen og utvikle det som kommer til å bli standarden for fremtidens store internasjonale mesterskap i Norge, også i forbindelse med Ungdoms-OL i 2016 på Lillehammer.  – Dette vil også ytterligere styrke den norske idrettsmodellen og dens verdigrunnlag. Det vil også være en del av Idrettsforbundets innspill til IOCs «Olympic Agenda 2020», som tar mål av seg til å fornye den olympiske bevegelse.
– I tillegg vil vi jobbe for at den internasjonale olympiske idrettsbevegelsen også prioriterer menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i sitt fremtidige arbeid. Vi vil at vårt OL og Paralympics skal huskes som de lekene som respekterte menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og bidro til et organisert arbeidsliv og en bærekraftig utvikling, understreker Rognlien.

Viktig å jobbe sammen
–Vinterleker i Norge representerer en unik mulighet til å ivareta og fremme det norske samfunnets verdigrunnlag som bygger på frihet, likeverd, åpenhet, fellesskap og likestilling, sier LO-leder Gerd Kristiansen, som understreker at hun er glad for at idrettsforbundet så sterkt vektlegger menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i sitt arbeid. Dette er det verdigrunnlaget vi alltid jobber for, og derfor var det helt naturlig og helt riktig for arbeidstakerorganisasjonene å jobbe sammen med Norges idrettsforbund for også å løfte fram disse verdiene i arbeidet med et ev. OL og Paralympics i Oslo og i Norge i 2022.
– Vi er enige om at ansvarsfulle virksomheter er de som tar hensyn til mennesker og miljø, og som bidrar til bærekraftig utvikling, fremhever Unio-leder Anders Folkestad. – Forberedelser, planlegging og gjennomføring av OL/PL i Oslo og Lillehammer-regionen skal gjennomføres på en måte som sikrer bærekraftig utvikling både for klima og miljø, samt at økonomiske, sosiale og etiske hensyn skal ivaretas og utvikles, sier han.

 – Å få muligheten til direkte å kunne bidra til at vedtatte prinsipper internasjonalt skal respekteres av alle som er engasjert i forberedelser til OL og Paralympics i 2022, er storartet, sier leder for Akademikerne, Knut Aabrekke.  – ILOs konvensjoner, deklarasjon om flernasjonale selskap og sosial politikk, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt FNs rammeverk for virksomheter og menneskerettigheter skal være førende for alt arbeid.  Det er banebrytende.

 – Det er viktig for oss å forsøke å få til gode samarbeidsrelasjoner om saker som er viktig for oss alle, understreker YS-leder Jorunn Berland. – Et viktig formål med vårt arbeid er å sikre anstendig arbeid i hele verdikjeden.  Gjennom denne avtalen kan vi påvirke også til at virksomheter og samarbeidspartnere som produserer klær, utstyr, materiell eller leverer andre tjenester til store idrettsarrangementer respekterer disse prinsippene.

Videreføre verier
De fire arbeidstakerorganisasjonene skal være representert i de relevante organer som jobber med å forberede og gjennomføre OL og Paralympics i Oslo og Lillehammer-regionen.  Målet for alle organisasjonene er å skape et OL bygget på det norske samfunns verdier, og samtidig forsøke å løfte disse verdiene til forutsetninger for fremtidige idrettsarrangementer både i Norge og i verden.


Gerd Kristiansen
LO-leder

Anders Folkestad
UNIO-leder

Jorunn Berland
YS-leder

Knut Aabrekke
Leder for Akademikerne

Børre Rognlien
Idrettspresident