Sametingsvalg 2017

Det avholdes valg til Sametinget samtidig med stortingsvalget.
Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget i alle valglokaler i landet fra 1. juli. I Lillehammer kan du ikke avgi stemme til sametingsvalget i valglokaler på valgdagene 10. og 11. september.

Du har stemmerett i samtingsvalget derom du er oppført i Sametingets valgmanntall. Du kan sjekke om du står oppført i manntallet ved å ta kontakt med egen kommune.

Alle som står oppført i Sametingets valgmanntall vil få tilsendt ett blått valgkort og ett blått stemmeseddelsett fra Sametinget. Det er fint om du tar dette med deg når du avgir stemme. Stemmesedler vil i tillegg være tilgjengelige ved forhåndsstemmestedene og valglokalene.

Du må ha med legitimasjon for å kunne avlegge stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med velgerens navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort.