Hallvard Grotli innleder

Samling Ringebu 28. august 2014

Hvordan kan Lillehammer styrke Gudbrandsdalen?
Hvordan kan Gudbrandsdalen styrke Lillehammer?
Hvordan kan byen og dalen bidra til å styrke innlandet?

Dette var hovedspørsmålene som ble stilt i arbeidsmøtet som samlet 60 personer fra kommuner, regionråd go næringsliv i
Kaupanger, Ringebu. Her er innlegg og presentasjoner fra dagen, og en oppsummering av gruppearbeid mm.